1 QUIZ

Czy będziesz w niebie?


Czy wierzysz w istnienie Boga:

Czy uznajesz autorytet Biblii jako Bożego Słowa?


Czy w Twoim życiu był moment w którym wyznałeś Bogu wszystkie swoje grzechy?


Czy uznajesz śmierć Jezusa na krzyżu za bilet do nieba?


Czy wierzysz na podstawie poniższego fragmentu, że Bóg chce dać każdemu wieczne życie? Albowiem tak Bóg umiłował świat że syna swego jedynego dał aby każdy kto w niego wierzy nie zginął ale miał życie wieczne”


Czy w Twoim życiu był moment narodzenia się na nowo o którym mówi Jezus w Biblii: „Nie dziw się, że Ci powiedziałem: musicie się na nowo narodzić”, „Jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść Królestwa Bożego”


Słowo Boże czyni z Jezusa jedyną osobę, która może nas doprowadzić do nieba i Boga Ojca: „Albowiem jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi Chrystus Jezusa”. Czy jesteś w stanie tak radykalnie wierzyć by Jezus był dla Ciebie jedynym gwarantem zbawienia?