Realizowanie strategii polega na poście wg własnych możliwości w połączeniu z modlitwą zawierającą poniższe proklamacje i akty  wyznawania. Są one podane w formie konspektu z założeniem, że osoby zaangażowane będą rozumiały podstawy takiej modlitwy oraz sposobu trwania w niej przez dłuższy czas w wyznaczonych dniach. Intencje te należy uczynić swoją modlitwą oraz wyznaniem poprzez wiarę prawd, których oczekujemy w rzeczywistości naszego kraju. Polecam prowadzenie Ducha Świętego i Jego mądrość.

Oto strategiczny program przygotowany przez pastora Mirosława:

 

———————————————————————————

POST I MODLITWA 18 – 20 CZERWIEC 2020

  1. POKUTY I UNIŻENIA PRZEZ PANEM – przepraszając za bałwochwalstwo, okultyzm, antysemityzm, niewinnie przelaną krew, ORAZ GRZECHY KOŚCIOŁA. Aby Bóg wybaczył grzechy, nieprawość, przekroczenie prawa, bunt, występek jaki miał miejsce w narodzie, w naszych miastach oraz w zborach

II KRONIK 7 : 14  I jeśli mój lud, który jest nazywany moim imieniem, ukorzy się będzie modlić się i szukać mojego oblicza, i odwróci się od swoich złych dróg, wtedy wysłucham go z nieba, przebaczę mu grzech i uzdrowię jego ziemię.

  1. ZGODY18 : 19 Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie.

Marka 11 : 24 Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam.

  1. BOŻĄ WOLĘ DLA POLSKI, KOŚCIOŁA, RZĄDZĄCYCH, DLA NASZYCH RODZIN. Nie moja wola ale Twoja niech się stanie.

ŁUK 22 : 41 A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia, i padłszy na kolana, modlił się, (42): mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie.

To nie jest walka politycznaEFEZJAN 6 : 12 Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.

ŁUK 10 : 19  Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi.
– MOŻEMY OGŁASZAĆ  ZWYCIĘSTWO W JEZUSIE CHRYSTUSIE NAD WSZELKIMI BURZAMI, MOCAMI I PLANAMI WROGA ORAZ LUDZKIMI NIEZGODNYMI Z WOLĄ BOŻĄ
–  OGŁASZAĆ  BOŻĄ WOLĘ DLA POLSKI,
–  OGŁASZAĆ ZAMIESZANIE W OBOZIE WROGA I POKÓJ DLA BOŻYCH DZIECI

ABY –  powstrzymać i związać plany wroga i ludzkie które nie są zgodne z wolą Bożą nad Polską
MAT 16 : 19 I dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie.

WOŁAĆ DO BOGA, aby aniołowie Pana rozprawili się ze ZWIERZCHNOŚCIAMI w okręgach niebieskich nad Polską. POST I MODLITWA O MĄDROŚĆ DLA WŁADZO ROZSĄDNE DECYZJE, TRZEŹWOŚĆ MYŚLENIA – ABY LĘK , STRACH I PANIKA NIE DECYDOWAŁY O WSZYSTKIM. O DUCHOWY PRZEŁOM W POLSCE, O WYLANIE BOŻEJ MIŁOŚCI I MOCY W KOŚCIELE, PROWADZENIE DUCHA ŚWIĘTEGO

.